Theatre Electrique / (RÉTROSPECTIVE) Bohdan Karásek

 sobota 31/8/2019
 11:00
Theatre Electrique
Casino - zkušebna ZSO


Film Lucie (2011, 54 min) začíná společenským večírkem a končí o samotě. Předmětem portrétu je dívka Lucie a její smutně rozkolísaný citový život či jeden typický moment z něj. V rámci žánru komedie zkoumá možnosti realismu (ba dokumentarismu), jak daleko to jen lze.

Milostné písně (2013, 47 min) jsou melodramatický fragment několika životů, protnutých tíživou stopou společné historie. Její obrys jen nenápadně a mimoděk vysvítá v průběhu ústřední epizody filmu: mladík Gabriel po čase navštíví domácnost, kterou kdysi dobře znal. Trpělivé pozorování situace se odvíjí v odstínech melancholie, smutku, ale i bujarosti a humoru.