Forum Marienbad 5

Krastí

 pátek 30/8/2019
 15:00
Forum Marienbad
CASINO - Červený sál


KRASTÍ je souborem čtyř krátkých experimentálních filmových básní, které tematizují vztah vnitřních a vnějších krajin. Jednotlivé filmy jsou autorské, avšak vznikají v tvůrčí spolupráci, která jim vtiskává jednotící rysy. Cílem autorů je zkoumat hranice a prostupnost filmové (vizuální) a hudební (ruchové) skladby. Více než vyprávění jsou pro jednotlivé autory zásadní rytmus a pohyb. Příběh, pokud se ve filmech vyskytuje, se spíše noří a probleskuje, probouzí divákovy asociace a vzpomínky než, že by se lineárně odvíjel. Záměrem autorů je uvést KRASTÍ jak v klasické podobě pásma krátkých filmů, tak v podobě koncertní, tedy s živým hudebním doprovodem.

Režie: Kolektiv Krastí
Země: ČR
Rok: 2019
Délka: 70 min
Technologie: DCP
Jazyk: česky, anglické titulky
Work in Progress (bez koncertní verze)