PÁTEK | 8. 7. 2022

09:00 | MARIENBAD KAFFEEHAUS

Místo: Kolonáda Lesní mlýn

Kafe a loupák

 

10.00 | VZORY: LORENZO PALLOTTA

Místo konání: Hotel Lesní mlýn – Waldkino

Sacro Moderno | 2021, 70 min, italsky s anglickými titulky, česká premiéra (ITA)
Režie: Lorenzo Pallotta
Simone je mladý muž, který byť s váháním a opatrností, předkládá tradice a vzpomínky malé horské komunity, která se pomalu vytrácí, zatímco Filippo se pokouší oddálit se, spirituálně i mentálně.

Lorenzo Pallota je mladý režisér z Abruzzo (Itálie) narozený v roce 1992. Studoval na SAE Institute v Miláně a začal pracovat pro univerzitu i nezávislé filmové produkce. Pracoval na vzniku dokumentů, reklam, videoklipů, krátkých filmů a webových seriálech. Lorenzo spolupracoval s produkcemi Fedra Film a Fedra Hub a pracoval jako asistent režie na filmu Oni a Silvio a Piccole Avventure Romane od Paola Sorrentina.

  

11:00 | VÝBĚR: LENKA LINDAUROVÁ

Místo konání: Hotel Lesní mlýn – Velký sál

Finalisté | 2016, 90 min, česky
Námět, scénář, režie: Lenka Lindaurová

Dokument o tom, že výtvarné umění pro tuto společnost příliš neznamená. Šest let se finalisté prestižní ceny snaží dělat, co umí. S jakým úspěchem? Je výtvarná scéna uzavřeným ghettem? Co se stane v životě sedmi mladých umělců?

V první půli 20. století se umělci oceňovali až dlouho po smrti; v druhé polovině století se dožili slávy na konci svého života. Na přelomu 21. století se stávají hvězdami a celebritami už jako mladí tvůrci a status umělce se začal měřit především tržním úspěchem. U nás je situace jiná – jednak jsme po letech dlouhé izolace ztratili kontakt s vývojem umění na západě, na druhé straně autentičnost neoficiálního umění přiživovala romantickou vizi chudého umělce na okraji společnosti.

Dokument klade otázky, které se stále mezi odbornou i širší veřejností objevují: Je současné umění v izolaci a nekomunikuje s divákem? Proč diváci stále tak odlišně vnímají klasická a nová média? Do jaké míry máme umělecké výstupy vnímat jako zboží a investici? Proč v naší společnosti existuje tolik předsudků vůči současnému umění? Stačí šest let po úspěšném zviditelnění ve finále prestižní ceny k tomu, aby se umělec etabloval nebo aby z ní dočista zmizel nebo se přestal umění věnovat?

 

13:00 | FORUM MARIENBAD II

Místo konání: Hotel Lesní mlýn – Velký sál

67 minut

So It Goes | 2020, 18 min, anglicky s českými titulky
Režie: Martin Nábělek

The Land of Cruciform Sun | 2021, 12 min, bez dialogů
Režie: Aleš Zůbek
Vodní toky se sytí parazitární substancí a stávají se líhní krystalické hmoty, která pomalu obrůstá objekty i celé ekosystémy, pro něž byl již veškerý čas vyčerpán. Zbývá pouze moment nekonečné refrakce, která materializuje a konzervuje projevy svého hostitele do repetitivních sekvencí.

Moje identita | 2022, 17 min, česky s anglickými titulky
Režie, scénář: Vojtěch Petřina

You Can’t Automate Me | 2021, 21 min, anglicky a nizozemsky s anglickými titulky, česká premiéra
Režie: Katarina Jazbec 
Předtím než kontejnerová loď opustí přístav, lashers zajistí kontejnery pomocí těžkých kovových tyčí. Jsou posledními přístavními pracovníky, kteří dělají tak nebezpečnou práci obklopeni samořídícími vozidly a dálkově ovládanými jeřáby. Každé tělo vypráví svůj příběh: od truchlení po kolegovi, který umřel při práci po prosté pokračování. Zvířata zde objevují jako vize více přirozeného světa.

 

15:30 | VÝBĚR: ANNA KRYVENKO

Místo konání: Hotel Lesní mlýn – Velký sál

64 minut

retrospektivní pásmo krátkých filmů, česky nebo ukrajinsky s anglickými titulky

Zítra bylo jiné slunce | 2013, 17 min
Procházka dvěma městy: Prahou a pomyslnými ulicemi Kyjeva. V prolínajících se obrazech obou měst splývá současnost s dětstvím, vzpomínky s žitou skutečností, dvě města a dvě časové roviny v jeden příběh.

Potichu jako kometa | 2014, 8 min
Revoluce na ukrajinském Majdanu v detailu města, bez širší perspektivy. Recyklovaný materiál amatérských záznamů z internetu ironicky glosuje spektakulární vyprávění, jímž média popisovaly kyjevské události z přelomu roku. Nahodilý výběr záběrů rozkládá dění na jednotlivé zpomalené fragmenty a znovu je skládá v pocitové koláži nesrozumitelného vření a náhodných momentů ulice.

Poslechnout horizont | 2015, 22 min
Dokumentární found footage esej složená z recyklovaných úryvků videí se zabývá chladným a odtažitým zobrazováním války v médiích a kyberprostoru. Hrůzná, iracionální a monotónní mašinérie se v každodenním provozu médií mění v událost, které je propůjčován význam podle potřeby. Přitom ale trvale udržuje odstup od pohodlí našich obrazovek, přesycených a otupělých neuspořádanou směsicí obrazů.

Časoprostor dlouhý několik minut a sedm roků široký | 2019, 5 min
“Během sedmi let jsem ze svého okna sledovala strom, co roste u nás ve vnitrobloku. Strom, kte kterému se ale nedá fyzicky přiblížit. Natáčela jsem ho na všemožné kamery, fotoaparáty, mobily atd. Vůbec nebyl specifický, dá se říct, že byl úplně obyčejný, ale byl můj. Po sedmi letech ten vnitroblok opouštím a tímto filmem se chci rozloučit i se stromem, který určoval moje bytí v konkrétním časoprostoru.”

Lekce kolektivní samoty | 2021,12 min, česky s anglickými titulky
Video složené z historických i současných nalezených záběrů, které se týkají sdíleného života v pražské čtvrti Nusle a jejím okolí. Nekonečné scrollování sociálních sítí, herní gameplaye a záběry pražských policejních hlídek zachycují pocit neúnosné kolektivní samoty.

 

17:00 | VÝBĚR: PETR VRBA: Analýza bydlení

Místo konání: Hotel Lesní mlýn – Velký sál

Analýza bydlení | 2021, 60 min, česky, audiovizuální performance
Autoři: Petra Hůlová, Jiří Havlíček, Petr Vrba

Analýza bydlení je intermediální formát na pomezí mluveného slova (Petra Hůlová), experimentální hudby (Petr Vrba) a videa (Jiří Havlíček), který umožňuje komplexní práci s významem. Možnosti interpretace definují vzájemný proměnlivý vztah všech tří složek představení: od souhry až ke kritickému dialogu.

Rámcem naší příběhové koláže s dokumentárními a autobiografickými prvky je sousedská grilovačka a proluka, kde se má stavět. Zatímco komunitní setkání slouží jako odrazový můstek k aktivismu v místní čtvrti, na horizontu proluky, která od severu k jihu protíná město jako zrcadlo magistrály, se kamarádí dva likvidační stroje.

Spojuje nás zájem o fungování veřejného prostoru jako místa aktivismů a jejich komplexních vztahů, způsobů, jakými přemýšlíme o městském prostoru. Sledujeme současnou intenzivní veřejnou debatu o sousedství, gentrifikaci, sociálním bydlení či developerech. Vystupujeme na jevišti, ale nejsme herci a to, co děláme, není divadlo.

Jiří Havlíček je umělec a kurátor. Jako pedagog působí v ateliéru Text Forma Funkce na Fakultě umění v Ostravě. Natočil několik krátkých filmů – Zajatci filmu (2012), Film Týden (2016), Rekonstrukce (2018), které se promítaly na domácích i zahraničních filmových festivalech. Je autorem novely Teorie duchů (2018).

Petra Hůlová je autorkou románů (Zlodějka mýho táty (2019), Stručné dějiny Hnutí (2018), Macocha (2014), Umělohmotný třípokoj (2006). Píše také divadelních hry a scénáře. Je jednou ze zakladatelů Asociace spisovatelů.

Petr Vrba je jedním z předních českých hudebníků věnujících se hudební improvizaci. Pracuje jako interpret, vedoucí workshopů nebo organizátor koncertů. Jeho diskografie čítá na čtyřicet titulů vydaných na prestižních značkách jako Another Timbre, Mikroton, Corvo aj.Je zakladatelem několika mezinárodních těles v kterých vystupuje s nejvýraznějšími postavami evropské scény volné improvizace jakými jsou např. Thomas Lehn, Franz Hautzinger, Xavier Charles, Axel Dörner, Birgit Ulher a další.

 

18:00 | FORUM MARIENBAD III

Místo konání: Hotel Lesní mlýn – Velký sál

55 minut

Can You Still See The Butterflies | 2021, 13 min, anglicky s českými titulky
Režie: Radek Brousil
Film zachycuje rozhovor mezi Polomrtvou Rybou, která si chce vzít svůj život a Hyperobjektem/Vnitřním hlasem, která se snaží Rybě její čin rozmluvit. Dialog je vedený jazykem a citáty intimních zpovědí amerických kapel z přelomu milénia. Projekt odkazuje k osobnímu vypořádávání se jedince s měnící se krajinou, a vytváří s ní spíše pocitový dialog. Ten nemá daleko k určité tiché lítosti, nejasnému soucitu, který ale zároveň může představovat funkční alternativu k vymknutému rozumu a světu, který ztratil horizont. Styl se nese částečně ve fantazijním unikání, ale stejně tak pohádkovém heroismu. Projekt je určitou generační výpovědí, spojením různých časovostí, renesančními prvky, folklorní tématikou. Film asociuje pocit vzpomínky jakéhosi ztraceného, již jen snového, ale přesto blízkého světa.

Kouzlo nevyřčeného slibu | 2022, 22 min, česky s anglickými titulky, festivalová premiéra
Námět, scénář, režie, kostýmy, hlavní postava: Tereza Vinklárková
Kouzlo nevyřčeného slibu reflektuje nedostatečnou prezentaci, kritický přístup a náhled k psychosomatickým problémům v uměleckém provozu a společnosti stojící na základech kapitalistického ekonomického systému. Dotýká se problematiky zneužití moci v nehierarchickém vztahu institucionálního prostředí uměleckého vzdělávání, ale také na osobní úrovni. Zaznamenává postupný návrat k naslouchání svému tělu a chronologicky odkrývá události, které měly přímý vliv na jeho narušený stav. Do jaké míry a jakým způsobem tělesná schránka zrcadlí traumata, emocionální prožitky a strachy? 

Co je to za píseň, která odkryla mlhu? | 2022, 22 min, anglicky s českými titulky, festivalová premiéra
Režie: Milan Mazúr 
Mluvilo se o období nevidění. Nikdo přesně nevěděl, co to znamená. Zčásti to bylo možné chápat jako ignorování skutečnosti nebo situací, které se odehrávaly mezi námi a nimi. Bylo 17. srpna roku 1914 a já jsem stál na kopci neznámé krajiny, kde nebylo nic vidět. Co je to za píseň, která rozpustila mlhu?

 

20:00 | VZORY: ERIC BAUDELAIRE: A Flower in the Mouth

Místo konání: Hotel Lesní mlýn – Velký sál

A Flower in the Mouth | 2022, 67 min, francouzsky s českými a anglickými titulky
Režie: Eric Baudelaire

Adaptace divadelní hry Luigi Pirandello

 

21:30 | VÝBĚR: PETR VRBA: LyrArkestra

Místo konání: Kolonáda Lesní mlýn

LyrArkestra
Nový experimentální kolektiv LyrArkestra+ se opírá o kromobyčejný syntezátor Lyra 8, který v tomto případě slouží novému konceptu interpretace grafických partitur primárně českých a slovenských autorů. Ty jsou nejen zvukově posouvány pomocí moderních elektronických nástrojů, ale organicky je také zapojena jejich výtvarná rovina, která je aktualizována novými médii. Mnohdy desítky let stará díla tak ožívají v nové podobě, adaptované pro současné publikum.

Mezinárodní sestava ansámblu není pevně daná, neboť se jedná o fluidní projekt, lze ale zmínit její aktuální složení. Patří do ní například Tomáš Knoflíček (Gurun Gurun) z Ostravy, Michal Zbořil (IQ+1, B4) z Přerova, Daniel Jakeš (Jasnovidec, Koroze) z Vysokých Tater, Ken Ganfield (PIO, The MoND) z Ames, Petr Vrba (Boyse, Banausoi) z Prahy. To, co spojuje všechny jmenované, je používání „organismického“ syntezátoru Lyra 8, který je pověstný svou netradiční architekturou. To, jak jednotlivé moduly v Lyře interagují mezi sebou, údajně odpovídá živé konverzaci.

Ansámbl LyrArkestra+ si pro první fázi svého fungování zvolil k interpretaci grafické partitury Milana Adamčiaka (1946-2017), slovenského skladatele, violoncellisty a muzikologa, který je známý jako autor akustických objektů, instalací a nekonvenčních hudebních nástrojů.

 

22:30 | DOJETÍ / ERGRIFFENHEIT: BARIEL & TMA

Místo konání: Kolonáda Lesní mlýn

Afterparty

Bariel & TMA
Bariel & TMA se věnují prolínání elektronické hudby s analogovými syntezátory. Hudebník a producent Jakub Baierl (Méta Monde, YOGA Kolektiv) spojil síly s multimediálním programátorem a hudebním mágem Tomášem Martínkem (TMA), který stál u zrodu pražského komunitního labelu Bad Names.

Jejich společný live set je průlet různými žánry – od ambientu s fragmenty nahrávek městského prostředí až k hlubokým, pulzujícím beatům a klubové hudbě vybízející k tanci.

 

00:00 | DOJETÍ / ERGRIFFENHEIT: GONDOR FLAMES

Místo konání: Kolonáda Lesní mlýn

Afterparty

GONDOR FLAMES
Milovníci psů, golfu a kvalitních šachových partií, to je pražské trio Gondor Flames, které se nebojí vyjádřit své názory. Jak sami říkají „Beaty jako Bach a texty připomínající knižní díla Ernesta Hemingwaye.

Název přejatý od Pána prstenů byl spíše dílem náhody po jednom z koncertů kapely Mutanti Hledaj Východisko. František s Martinem píší texty, ve kterých se to hemží narážkami na knížky, pražské reálie, aktivismus i country hudebníky. Překvapivým a klíčovým zdrojem inspirace je country, snaží se totiž vytvářet atmosférické obrazy míst či situací.

 

01:00 | DOJETÍ / ERGRIFFENHEIT: DJ FLOEX

Místo konání: Kolonáda Lesní mlýn

Afterparty

DJ FLOEX
Pokud znáte Floexe jako atmosferika a melancholika z jeho desek či živých vystoupení, v případě Dj setu čekejte zcela něco jiného. Tomáš servíruje pestrobarevný styl plný energie, extatických okamžiků, který neztrácí hloubku ani v rovině taneční hudby. Floexovi sety oscilují mezi elektronikou, technem, či deep housem. V nestřežených momentech vás však překvapí novými souvislostmi, polní Africké nahrávky, nebo hip hopová balada od Franka Oceana. Floex rád hraje dlouhé sety, čas dostane mix do toho nejlepšího téměř transcendentálního flow a celý set se stane příběhem. Osmihodinové či desetihodinové jízdy u nejsou výjimkou.

Spíše než jako Dj je Floex znám jako producent a průkopník elektronické hudby v Čechách. Jeho první deska Pocustone vyšla již v roce 2001. Od té doby vydal řady titulů, které byly oceněny nejen u nás, ale i v zahraničí. Jeho poslední deska ‘A Portrait Of John Doe’ (2018) je spoluprací s Londýnským skladatelem a pianistou Tomem Hodgem a také Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

   


ČTVRTEK | 7. 7. 2022     PÁTEK | 8. 7. 2022     SOBOTA | 9. 7. 2022     NEDĚLE | 10. 7. 2022