Programové sekce

Výběr / Selection
Kurátorovaný výběr 6-8 autorů nebo kolektivů z Česka i zahraničí, který představuje mozaiku přístupů k experimentaci ve filmové tvorbě. V rámci nesoutěžní sekce jsou autoři nebo kolektivy prezentováni formou masterclass, retrospektivních pásem nebo site-specific filmovými projekcemi v rámci 1–2 programových bloků.
V minulých letech se představili: Roman Štětina, Jakub Čermák, Lenka Lindaurová, Sabine Groschup, Martina Netíková, Michal Kindernay nebo Viera Čákanyová.

Forum Marienbad
Soutěžní sekce, která prezentuje rozmanitost přístupů filmových experimentů. Pohybuje se v širší definici experimentálního filmu, do které spadají abstraktní a nenarativní formy i hraniční podoby formálně či obsahově subverzivních děl, které se vymezují vůči klasické hrané narativní kinematografii. Sekce si klade za cíl prezentovat výběr nejlepších projektů experimentujících ve formě a naraci za uplynulý rok a půl.
Sekce uvede na 25 filmů přihlášených na základě otevřené výzvy i na základě kurátorské pozvánky. Přehlídka bude strukturovaná do tří programových bloků doplněných o lektorské úvody a diskuze s přítomnými autory.

Forum Marienbad: Hlavní soutěž
Ze snímků zařazených do programu Forum Marienbad vybere dramaturgický tým 10 finalistů, které bude posuzovat mezinárodní tříčlenná porota, která udělí tři rovnocenné Ceny Marienbad Film Festivalu za nejlepší experimentální film.

Forum Marienbad: Mimo soutěž
Vybrané snímky z otevřené výzvy uvedené mimo hlavní soutěž představí díla autorů, která dotváří kontext soutěžních projektů a rozšiřují pole experimentace.

Forum Marienbad: Audiovizuální eseje
Soutěžní sekce zaměřená na formát audiovizuálních esejí nebo-li videografickou formu kritiky. Audiovizuální esej, video-esej (nebo také videografická esej) je formát audiovizuálního díla, které rozvíjí formu akademického výzkumu či filmové kritiky skrze film samotný. Sekce vzniká za účelem podpory videografických filmových studií a představení mezinárodní komunity audiovizuálních esejistů.
Výběr z otevřené výzvy budou mít na starosti dva čeští odborníci na videografickou kritiku Jiří Anger a Veronika Hanáková.

Vzory / Masters
Sekce prezentuje celovečerní filmy již etablovaných filmařů a umělců, kteří vnáší experiment do umělecké kinematografie. Sekce uvede 8–10 celovečerních filmů od mezinárodních autorů pohybujících se na pomezí výtvarného umění a filmu, které se nedostanou do běžné distribuce a od klasiků umělecké kinematografie.
Sekce zahrnuje dlouhodobou retrospektivu filmů režiséra Alaina Resnaise (festival každoročně uvádí jeden film autorovy filmografie).

V předchozích letech sekce uvedla filmy od autorů: Eric Baudelaire, Jean-Luc Godard, Gaspar Noé, Cristi Puiu, Hong Sang Soo, Ekaterina Selenkina, Apichatopong Weerasethakul.