Přihlaste svůj film na 4. ročník Marienbad Film Festivalu

Své projekty přihlašujte prostřednictvím on-line formuláře.  

Termín pro přihlášení: 31. 5. 2019
Registrační poplatek: 200 Kč / 10 Eur